onsdag 13 januari 2016

Disclaimer

Utförligare disclaimer för analyserna.

Ansvarsbegränsning

(Ordet bloggen representerar både //Alphas blogg - http://alphasanalyser.blogspot.se samt //Alphas blogginlägg på hemsidan Redeye.se )

Det som skrivs på bloggen representerar skribenten //Alphas personliga åsikter och //Alpha har inte på något sätt medverkat eller bidragit till materialet eller på annat sätt samarbetat med företagen. 

Vissa länkar i bloggen leder till webbplatser som tillhandahålls av individer eller organisationer över vilka //Alpha inte har någon kontroll. //Alpha ansvarar inte i något fall för sådana länkar eller för de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet.

Materialet i inläggen utgör inte tillhandahållande av investeringsrådgivning från skribenten //Alpha enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (”LVM”). 

Materialet på Bloggen skall inte i något fall uppfattas som investeringsrekommendationer, enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument eller investeringsanalyser enligt LVM, eller som att //Alpha utarbetar eller sprider investeringsrekommendationer eller investeringsanalyser.

Allt användande av informa­tionen på bloggen, exempelvis investeringar till följd av innehållet på bloggen, sker på egen risk. //Alpha friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt nyttjar på bloggen presenterad information. //Alpha ansvarar således inte i något fall för om det innehåll som presenteras på bloggen, direkt eller indirekt, leder till skada eller förlust, utebliven vinst eller inkomst för användaren eller någon annan person som tagit del av innehållet på bloggen.

Risker

Bloggens användare uppmanas att på egen hand analysera och kritiskt granska materialet på bloggen exempelvis vad gäller källans tillförlitlighet och skribentens tolkningar och antaganden. Användaren påminns särskilt om att ifrågasätta materialets objektivitet då en skribent kan ha ekonomiska intressen i förhållande till de finansiella instrument eller till de emittenter som berörs i inlägget. Vidare kan en emittent ha påverkat utformningen av ett inlägg. Det finns en risk att informationen är felaktig eller innehåller brister.

Att investera på aktie- och kapitalmarknaderna innebär alltid ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning och resultat är inte någon garanti för framtida resultat.

Placeringshorisont

Min egna placeringshorisont som skribenten //Alpha är främst daytrading. Daytrading innebär daglig handel där man inte innehar ett innehav längre än en dag. Detta innebär ofta att jag köper på eller strax innan stängning dagen innan jag publicerar en analys och sedan säljer samma eller dagen efter. Min tro på kursen och företaget har dock ingenting med detta att göra då det har med min placeringshorisont som begränsar hur länge jag kan behålla ett innehav. Detta enligt min egna placeringsstrategi. Innehavs storleken varierar men är relativt stor och jag har därmed egen intressen som läsaren får beakta. 

I vissa fall stiger kursen mer än mitt köp-gav och genererar därmed en vinst. I vissa fall fortsätter kursen att stiga efter min försäljning som i sin tur leder till missade vinster. I andra fall sjunker kursen lägre än mitt gav och genererar en förlust. Alla dessa scenarion har skett och är en effekt av min placeringshorisont. Detta är min personliga strategi och jag råder alla till att utveckla en egen placeringsstrategi.

Motiv & Information

Mitt motiv är att sprida offentlig information i en mer samlad form. Sedan inför jag mina tankar gentemot denna information. Dessa är i form utav antaganden och uträkningar. När information samlas görs ett urval, därmed utelämnas material. För investeraren kan det därför vara av intresse att läsa på mer om företaget då viktigt information kan ha översetts eller uteslutits. Motivet är därför inte att sprida falsk information, utan allmän information som finns tillgänglig för hela marknaden. Källor hänvisas till ofta för att verifiera detta. Uträkningarna kan inte garanteras som korrekta men motivet är inte att skriva missvisande uträkningar. Därmed får man ha överseende med fel i dessa och det rekommenderas att läsaren kontroll räknar och gör en egen bedömning.

Om mig

Jag är ingen verifierad rådgivare och har inte certifierade kunskaper inom värdepappershandel. Analysen är därför skriven av en amatör med endast ett intresse för värdepappershandel. Allting som skrivs är personliga åsikter och därmed inga råd till investerare. Jag skriver om mina egna tankar och detta enligt grundlagen om yttrandefriheten.

Disclaimern är inspirerad från Nordnets disclaimer för Nordnet bloggen http://www.nordnetbloggen.se/disclaimer/.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar