torsdag 7 januari 2016

Cell Impact, Powercell och Bränsleceller

Analys av Cell Impact.

Cell Impact är ett relativt nytt och oupptäckt bolag som fokuserar på att effektivisera industrin. 

Affärsidé:

Cell Impact beskriver sin teknik förenklat som ”en hydrauldriven kolv som extremt snabbt accelereras till höga hastigheter på en mycket kort sträcka. Det kan exemplifieras med att använda trycka i en spik i en bräda eller att slå i den med en hammare. Den sistnämnda metoden är mer bekväm och effektiv, och det är just det som vår slagenhet är i jämförelse med en konventionell mekanisk eller hydraulisk press.” 

För att förstå hur snabbt denna hydrauliska press verkligen slår kan man tänka sig att ett slag ungefär tar mellan 100-300 millisekunder.

Användnings områden finns det gott om och maskinstorleken väljs efter kundens behov och önskan. Denna ”hammare” kan också användas till att formning och med en sådan här maskin kan industrin effektiviseras då man får mindre kostnader och ett bättre resultat. Här sticker också Cell Impact ut med ett patent som gör dem till enda aktören som får forma mönster på ytan gjord av en höghastighets maskin. 

Det Cell Impact erbjuder sin kunder är kretsade kring denna teknik:
1. Kompletta lösningar som levereras i samarbete med partners.
2. Produktion av detaljer, t ex flödesplattor, i små- till medelstora volymer.
3. Verktyg anpassade för höghastighetsapplikationer.
4. Konsulttjänster baserat på Cell Impacts tekniska kunnande utifrån höghastighetsteknologin.

Ägarstrukturen 

40 % av aktiekapitalet är av långsiktiga ägare
8 % ägs av Avanza & Nordnet
52 % ägs av marknaden.

Detta betyder att cirka 40 % av ägarna är långsiktiga innehavare inte säljer ut och bidrar till stabilitet. Detta betyder också att i uppgång kan det bli trångt i dörren.

Företaget

Soliditeten ligger på ca 55 % vilket är väldigt högt och tyder på en god kassa.
Eget kapital ligger på cirka 4 miljoner. 

Målet är att dessa pengar skall räcka för att få igång produktion och börja tjäna pengar.

I nutid

Mellan den 30:e juni och den 3:e juni i Luzern ställde Cell Impact tillsammans med AP&T och Sandvik ut en gemensam presentation om en alternativ metod för tillverkning av bipolära plattor till PEMFC (Bränslecell). Denna verkligen satte Cell Impact på kartan då man fick stor publicitet och mer kontakter i samband med samarbetet med de stora aktörerna AP&T och Sandvik. I jämförelse har Sandvik ett börsvärde på ca 100 miljarder och Cell Impact ett börsvärde på ca 50 miljoner.

Den 17 September kommer man håller en presentation i Michigan om ”an innovative technology enhancing performance of fuel cells”  samt i Yokohama och Shanghai i mitten av oktober. 

I november mellan 16-19 november kommer man finnas i samband med Fuel Cell Seminar och hålla en presentation om deras banbrytande teknik. Denna fokuserar också mycket på samarbetet mellan AP&T och Sandvik då man bygger vidare på att marknadsföra deras nya teknik och samarbete.

All detta jobb med marknadsföring och samarbeten i branschen har nu lett till en första order. 

    CELL IMPACT FÅR ORDER PÅ FLÖDESPLATTOR TILL BRÄNSLECELLER

Cell Impact har erhållit en order på bipolära bränsleceller till en fordonsapplikation med ett värde om ca 1 MSEK. Ordern skall levereras i början av 2016, och är ämnad för den expansiva asiatiska bränslecellsmarknaden.

Cell Impact har under en tid tillverkat flödesplattor till en global bränslecellsaktör, och denna order till ytterligare en ny aktör utgör ett tecken på att både bränslecellsmarknaden och Cell Impact är på rätt väg.

Avsikten är att Cell Impact med sin teknologi skall hjälpa aktören att vidareutveckla sitt koncept till en mer effektiv och därmed billigare bränslecellsstack.

Ordern ligger inom det för bolaget viktiga fokusområdet mot bockning av plåt till bränsleceller för främst fordonsapplikationer, och bedömningen är att den initiala ordern kommer att följas av fler och större order.

Denna order tyder på att företaget är på rätt väg och samarbeten med sådana stora aktörer som Sandvik tyder på att tekniken är väldigt god då fler aktörer söker samarbeten och deras produkt. 

Bränsleceller

Bränsleceller är en väldigt stor marknad då det handlar om helt ny, banbrytande, mer miljövänlig teknik. I en analys gjord av Redeye om Powercell (ett företag som tillverkar bränsleceller) beräknas marknaden för bränsleceller till ca 2 miljarder dollar och tillväxttakten förväntas öka kraftig de närmaste åren. Stora biltillverkare som Toyota, Hyundai och Honda har nu lanserat personbilar drivna av bränsleceller. Men det finns även ett stort antal andra kundgrupper och applikationsområden som kan skapa fortsatt tillväxt i branschen under lång tid. 

Det finns en mängd olika bränslecells företag ute på marknaden nu som värderas väldigt högt och som knappt har någon vinst alls. T.ex. Ballard, Ceres Power Holdings, Fuelcell Energy, Intelligent Energy, Plug Power, Proton Power Systems och SFC Energy. Dessa värderas allt från 50-300 miljoner USD! Cell Impact kan alltså tänkas vara en lämplig underleverantör till alla dessa och till bilföretag direkt. Detta skapar en oerhörd potential för företaget. 

Aktien

Aktien värderas till ca 7 kr och detta ger ett börsvärde på ca 55 miljoner kronor. Första orderleverans är beräknad att levereras i början av 2016. Vi är därmed inte ljusår från produktion som många andra bolag utan är väldigt snart producerande. Och bara denna kunden kommer  antagligen lägga fler och allt större ordrar, detta klargörs tydligt i pm:et!

En aktiekurs vid början av 2016 kan estimeras försiktigt till 12 kr. Detta med tanke på Volkswagen krisen som ger kraft åt ny teknik som bränsleceller. Detta med tanke på att det finns mindre konkurrenter bland underleverantörerna till bränslecellerna gentemot de som faktiskt tillverkar bränslecellerna. Med tanke på att man redan har fått en order från Kina! 

Man kan också kolla på tillverkare som Powercell som gått från en värdering på ca 400 miljoner till ca 1 miljard kronor på en vecka! Och då har man knappt levererat 20 bränslestackar för 2015! 

Därför skulle en stor uppvärdering av Cell Impact antagligen infrias inom en snar framtid och en kurs på ca 24 kr skulle ge bolaget en blygsam uppvärdering på bara 200 miljoner kronor! Cell Impact har redan dubblat sin kurs senaste veckan i samband med ordern och uppvärderingen av bränsleceller i allmänhet. Men fortfarande känns börsvärdet omotiverat lågt! Powercell har fått en större uppvärdering än Cell Impact och då har man faktiskt inte utgått från 30 miljoner kronor i börsvärde utan 400 miljoner. En morot för en Cell Impact ägare är också möjligheterna för ett uppköps scenario. Cell Impact är en billig och god kandidat för bolag som Sandvik därför är ett flerdubblat börsvärde inom en snar framtid ett mycket rimligt scenario!

Disclaimer

[Denna analys skall inte ses som rådgivning då den främst är till för att höja marknadens intresse för det valda bolaget. Jag råder alla att göra en kritiskt bedömning av denna analys och göra en egen självständig analys av bolaget innan man köper aktier. Källorna kan inte garanteras vara korrekta. Jag garanterar inte heller korrektheten av siffror eller uträkningar. Min egna placeringshorisont är oftast daytrading och jag äger aktier i bolagen jag analyserar. All aktiehandel innebär en risk, som kan innebära större förluster än intäkter.]  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar