torsdag 7 januari 2016

Delta Minerals - Raket

Analys av Delta Minerals.

Kan komma att mångdubblas inom närtid.

Affärsidé:
”Utvinna mineraler samt andra restprodukter från flodar i Filippinerna” 

I Filippinerna har man ett allvarligt miljöproblem som drabbar samhällena kring floder. Under monsunperioden påverkas befolkningen av översvämningar, som leder till dödsfall och stora sakskador. Delta Minerals är därför klassat som ett miljöprojekt i Filippinerna, då man genom muddring, tar upp sand och därmed sänker vatten nivån i floderna. När Monsunperioden sedan inträffar minskar därför översvämningarna drastiskt. Den Filippinska regeringen har pågrund utav detta gjort en affär med Delta Minerals som innebär att all muddrad sand får säljas vidare och Delta Minerals får inkassera all vinst. ”Utvinna mineraler samt andra restprodukter från flodar i Filippinerna”

Produkter & prissättning

Från denna sand kan man utvinna mängder av produkter som man kan sälja.  


Procent (%) Enhetspris (USD)
Sand


Fyllnadssnad
70
4
Byggmaterial (lokal marknad)
16
4
Magnetit
4
20
Slime


Tegel
2
3
Flodinvallning
7
0
Total
100


Sand

Med sand menas fyllnadssand och byggmaterial. Fyllnadssanden står för den största produktionen och är mycket eftertraktat i Asien, detta då man använder det till att få ytterligare landyta. T.ex. Singapore där ca 10 % av landets yta består utav fyllnadsmaterial. Sand kan också användas till byggnadsmaterial och är också väldigt eftertraktat i Asien då det är billigt och effektivt. T.ex. Singapores flygplats är byggt utav byggmaterialet sand. Kina, Hong Kong, Japan & Filippinerna är i stort behov utav fyllnadsmaterial och byggmaterial. I te.x. Indonesien och Kambodja har det tidigare producerats fyllnadsmaterial och byggmaterial men pågrund utav miljöskäl är det inte tillåtet idag. Därmed har Delta Minerals nu också en ännu bättre marknadsposition. 

Magnetit (järnmalm)

Detta står för bara 4 % av produktionen men är en god inkomstkälla. Detta är en produkt som utvinns från sanden är eftertraktat i Asien och världen. Dagens prissättningen är allt annat än attraktiv då järnmalmspriset sjunker och analyser estimerar ett medelvärde kring 40 dollar de närmaste åren. Delta Minerals VD Thomas Lundgren har uttalat att detta inte är ett problem för lönsamheten. Till skillnad från andra gruvor behöver Delta Minerals inte bryta fram produkten från berg m.m. utan kan bara utvinna det direkt från floden. Detta ger ett rejält produktionsövertag då man har mycket lägre kostnader för utvinningen. Thomas Lundgren - ”Ju bättre järnmalmspriset är desto mera tjänar vi, men på andra sidan har vi inte samma kostnadsbild som en vanlig gruva i och med en stor del av kostnaden bärs utav sanden därmed har vi en produktionskostnad som ligger i storleksordning av sandproduktionen det vill säga ett par dollar bara så det är väldigt långt kvar tills vi börjar känna smärtgränsen men det är såklart roligt med ett högre järnmalmspris av naturliga skäl.”  Detta är en oerhört positiv uttalad sak samtidigt som vi kan tillägga att Delta Minerals försäljning inte är helt beroende av järnmalmen utan man säljer många andra produkter dessutom.

Slime

Detta är också ett slags byggnadsmaterial som kan användas för putsning och tegelstenar m.m. Väldigt eftertraktat i Asien samt dels utav lokalbefolkningen.

Ägarstruktur:

Ca 35 procent utav aktierna är låsta utav långsiktiga ägare. Detta innebär ett resterande procentuellt belopp på 65 % för marknaden. 

Man kan också tillägga att man aktivt söker efter stora partners som kan investera 100-200 miljoner dollar för att verkligen utveckla projektet. Det finns stort intresse och nya investerare kan vara nära. Kanske t.om. den Filippinska regeringen investerar då detta är dels en god investering samt hjälper miljön och samhället. 

Företaget:

Delta Minerals har idag en produktions anläggning tillsammans med en koreansk partner, Novo International. Denna ligger vid Cayganfloden och är i produktion just nu. Produktionsanläggningen ägs utav Novo International som får en royalty utav magnetit försäljningen samt en månadsavgift baserat på försäljningen. Inom tre år har också Delta Minerals rätten att förvärva produktions anläggningen till 50 %. 

Soliditeten ligger på ca 90 %.

Man beräknar att enbart sanden gör att företaget går break-even idags läget och tillsammans med magnetit och slime försäljningen går man break-even inkl. avräkning av finansnettot. 

I dags läget tar man upp 0.5 miljoner ton sand som ger en produktion på 0.5 miljoner i produkter. Detta motsvarar intäkter på ca 20 miljoner. En produktion på 1,5 miljoner ton ger ett årligt positivt kassaflöde på ca 40 miljoner kronor och när kapaciteten kan ökas till 6 miljoner ton årligen ger den ett positivt kassaflöde på 170 MSEK.

Tabellen nedan motsvarar en produktionsanläggning. Maxkapaciteten för den vid Cayganfloden är 6 miljoner ton.

Produktion (milj. ton) Intäkter (milj. kr.) Kassaflöde (milj. kr.) P/E (dagens kurs) P/E 20 -aktiekurs (kr) Procentuell avkastning (%)
0.5
20
0
0
0
0
1
40
20
0.9
3,6
450
1.5
60
40
0.44
7,3
550
6
200
170
0
30
750

I nutid:

I och med nyemissionen har man nu kapaciteten för att utveckla produktionen till det tredubbla, 1.5 miljoner ton. Detta beräknas ge intäkter runt 60 miljoner kr och med 20 miljoner kr i kostnader innebär det ett positivt kassaflöde på ca 40 miljoner. Vid dagens kurs innebär det ett P/E på ca 0.44.

Citat från VD:n angående nyemissionen:
"Företrädesemissionen är på 3,2 miljoner kronor och det finns möjlighet till en övertilldelningsemission på 2,0 miljoner kronor. På frågan om varför bolaget inte gör en större nyemission, svarar Thomas Lundgren att kapitalbehovet inte är större än så."

Man har för tillfället auktorisation att muddra 6 floder. Tillsammans utgör dessa minst 100 miljoner ton sand och vid varje monsuntillfälle fylls floderna på igen med sand motsvarande 20 % av flodederna, 20 miljoner ton per år! Man har för närvarande en produktionsanläggning som omsätter ca 1.5 miljoner ton/år. 

Vid tio anläggningar som omsätter 1.5 miljoner ton/år får man ett positivt kassaflöde på ca 400 miljoner kr och detta är endast en bråkdel utav sanden i floderna. Vid maximal produktion på ca 6 miljoner ton/år får man ett positivt kassaflöde på ca 1,7 miljarder kr! 

Det finns utrymme för maximalt ca 15 produktionsanläggningar för enbart dessa floder och skulle innebära positiva intäkter på ca. 2.5 miljarder. 

Produktion (milj ton) Antal anläggningar Intäkter (milj. kr.) P/E 20 - aktiekurs (kr) Procentuell avkastning (%)
6
1
170
30
750
12
2
340
61
850
60
10
1 700
309
1 075
90
15
2 500
455
1 125

Detta är en oerhörd potent ”gruva” som utklassar de flesta andra gruvbolag. Dels för att gruvan alltid fylls på varje år med 20 % samt för att man slipper dyra utvinnings kostnader. Denna gruvan gör idag break-even och kommer från och med nästa år gå med vinst! På grund utav nyemissionen på ynka 3 miljoner kommer man nå en produktion på 1.5 miljoner ton/år som motsvarar 40 miljoner i positivt kassaflöde! 

Om man kollar på andra gruvbolag hittar vi flera som inte ens har en produktion som har stigit med flera 100 %. I vissa fall är gruvan mer potent men i längden utklassar Delta Mining dessa då ”gruvan” alltid fylls på igen med 20 %, vilket innebär en ”oändlig gruva”. 

Kursstegring (ca):

Beowulf Mining: 400 %
Nordic Mines: 500 %
Archelon: 500 %

Aktien:

Delta Minerals växer så det knakar och tillväxtpotentialen finns för att bli ett miljardföretag. Tillväxten i bolaget är stor och man har på bara tre år skapat en väl fungerande organisation. Man har nyckelpersoner på plats i Filippinerna och har goda kontakter med regeringen, guvernörerna och samhället. Man måste också tänka på att regeringen och samhället vill se en fortsatt expansion in i nya floder för det skapas arbetstillfällen samtidigt som man tar bort ett miljöproblem. 

Med denna tillväxttakt kan man räkna med en produktionstakt på 6 miljoner ton per år inom 1-2 år och antagligen en till produktionsanläggningen. Med tanke till detta borde aktien stå i, räknat med ett P/E-tal på 20 som är vanligt för tillväxtbolag av denna klass till 30 kr. Detta är en procentuell ökning på från dagens aktiekurs på ca 750 %. Med en potential till 1 125 %.

För att tillägga är det också ett ypperligt tillfälle att investera i Delta Mining TR. Detta innebär att 7 st teckningrätter tillåter teckning utav 2 B-aktier. Chansen för flera 1000 % uppgång är ytterst stor då det är hävstång gentemot den vanliga aktien. Nyemissionen är väldigt liten i och med detta kan man bara teckna om man har teckningsrätter.

Disclaimer

[Denna analys skall inte ses som rådgivning då den främst är till för att höja marknadens intresse för det valda bolaget. Jag råder alla att göra en kritiskt bedömning av denna analys och göra en egen självständig analys av bolaget innan man köper aktier. Källorna kan inte garanteras vara korrekta. Jag garanterar inte heller korrektheten av siffror eller uträkningar. Min egna placeringshorisont är oftast daytrading och jag äger aktier i bolagen jag analyserar. All aktiehandel innebär en risk, som kan innebära större förluster än intäkter.]  1 kommentar: